Aanbod voor organisaties: Welkom bij Roos Rijnen, in de zorg.

Mijn werkwijze:

In mijn werkwijze staan de volgende woorden centraal: wakker maken, aan de slag en wakker blijven.

Ik bied mijn activiteiten in verschillende vormen aan. Daarbij werk ik het liefst volgens een zogenaamd cyclisch proces.

De cyclus bestaat uit:

 • Workshop: wakker maken van het thema.( groepsgrootte van 12 tot 60 deelnemers)
 • Training: de verdieping!
  Een training kan uit verschillende elementen opgebouwd worden:
  • Observatie in de praktijk ( waardoor een training nog beter kan aansluiten bij de praktijk)
  • Trainingsbijeenkomsten ( groepsgrootte maximaal 12)
  • Coaching on the job
 • Workshop: wakker blijven. Follow up bijeenkomst(en) om het thema te borgen. ( groepsgrootte max. 60)

Mijn ervaring en passie liggen vooral in de

Dementie:

Van lastig naar uitdaging; van leuk naar nog leuker
Hoe om te gaan met dit complexe ziektebeeld? Vanuit een schat aan praktijkervaring en vanuit de moderne inzichten in dementie ondersteun ik uw medewerkers graag in het loslaten van sturend gedrag naar het aanleren van meebewegend gedrag, waarbij contact maken uitgangspunt is. Met als uiteindelijk doel: meer welzijn voor de dementerende EN voor diens begeleiders. Ik maak hierbij graag gebruik van coaching on the job en observatie gebaseerd op de DCM methode ( Dementia Care Mapping). Gebaseerd op de persoonsgerichte zorg werk ik ook graag met de reflectietool. Hiermee krijgen teamleden snel inzicht in eigen handelen en komt men tot verbeteracties.

 

 

Kleinschalig zorgen: zorg, wonen en welzijn in een huiselijke sfeer

Hoe vertalen we de visie naar de dagelijks praktijk? Hoe geven we het dagelijks leven vorm in de woongroep? Hoe vinden we de balans tussen individu en groep? Hoe werken we samen met familie? Hoe communiceren wij als team? Hoe zorg ik voor mezelf?
Ik kan u ondersteunen bij de omslag naar kleinschalige zorg. Als kleinschalige zorg reeds ingevoerd is in uw organisatie kan ik uw medewerkers vanuit vragen of problemen die er liggen opnieuw inspireren en ondersteunen.

 

Familie: van alleen naar samen

De rol van de familie in de zorg zal steeds intensiever worden. Kritische familie, meewerkende familie…het vraagt om een houding van uw medewerkers die gericht is op samen. Dit vraagt inleving in elkaars positie. Graag geef ik uw medewerkers en de familie hier handreikingen in.

 

 

Clientgerichtheid: dienstbaarheid in een nieuw jasje

Ontmoeting is de sleutel van kwaliteit van zorg. Vanuit de dialoog verandert onze wijze van zorgverlening. Met bezieling en compassie de ander bijstaan in een tijd waarin verlies van vaardigheden en mogelijkheden leidt tot afhankelijkheid. Verlies van zelfredzaamheid leidt vaak tot verhoogde behoefte aan eigen regie. Hoe ga je als verzorgende om met zelfredzaamheid, zelfregie en afhankelijkheid?

 

 

Teambuilding: van individu naar collectief

Verliezen doe je als individu; winnen doe je als team. Wat heeft dit team nodig om een goede basis te zijn voor elkaar en voor hen aan wie zorg gegeven moet worden?

 

Coaching / begeleide intervisie: zorgen voor een ander vraagt om zorgen voor jezelf

Individuele coaching: afstand nemen van de dagelijkse praktijk en handvatten aangereikt krijgen om verandering aan te brengen in die praktijk. Op deze wijze kan er ook in groepen gewerkt worden met gebruik van de methode van begeleide intervisie.

 

Theater in de zorg: bemoeitheater, speciale gelegenheden, zusterzorgpakket

Als u op een geheel andere wijze uzelf en/of uw medewerkers wilt verrassen, bied ik u graag mijn theaterkwaliteiten aan. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:
Bemoeitheater: in overleg worden scenes gemaakt die voorgespeeld worden. Medewerkers mogen aangeven wat er anders kan of moet. Deze aanwijzing wordt vervolgens uitgespeeld en leidt tot verdere interactie.
Workshop gecombineerd met scenes waarin het thema theatraal belicht wordt.

Zus en Zo: twee dames met de ziekte van Alzheimer die op humoristische wijze gebeurtenissen uit het leven in de instelling met elkaar bespreken.
De Tillies: een zusterzorgpakket als verwendag voor uw verzorgenden. Zie www.detillies.nl

De ervaring leert dat theater het hart van mensen raakt en daarmee een effectief leermiddel is.

De Tillies

Een ludiek en effectief ZusterZorgPakket!
Na de invoering van de ZZP´s voor de cliënten zijn hier de eerste ZZP`s voor hen die voor deze cliënten zorgen.

Lees meer…

Contact

Roos Rijnen Training – Coaching
Hoofdwal 33 – Gorinchem

     0183 – 666 819
     06 – 36 16 68 74
     r.rijnen@hetnet.nl