Welkom bij Roos Rijnen, training, coaching en theater in de zorg.

Mijn werkwijze:

Vanuit een persoonlijk gesprek met u komen wij samen tot maatwerk.

 

Dit maatwerk kan ik in verschillende werkvormen aanbieden. U kunt hierbij denken aan workshop, training, theater, coaching on the job, intervisie, presentatie.

Mijn ervaring en passie liggen vooral in de onderstaande thema's

Dementie:

Zorgen voor mensen met dementie is complex.
Wat hebben ze echt nodig?
Hoe kunnen we hen blijven ontmoeten dwars door de dementie heen?
Hoe kan ik omgaan met onbegrepen gedrag?
Zomaar even wat vragen die dagelijks naar voren komen bij medewerkers en naasten.
Vanuit mijn eigen praktijkervaring en mijn kennis over persoonsgerichte zorg en omgevingszorg ondersteun ik graag een ieder die de boeiende en fascinerende taak op zich heeft genomen om mensen met dementie liefdevol en waardig bij te staan.
Ik doe dit door observatie, training en coaching on the job.
Ik maak hierbij graag gebruik van het door mijzelf uitgegeven boek: ‘Hardt voor dementie’.

Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

 

Familieparticipatie: van alleen naar samen

De rol van de familie in de zorg zal steeds intensiever worden. Kritische familie, meewerkende familie…het vraagt om een houding van uw medewerkers die gericht is op samen. Dit vraagt inleving in elkaars positie. Graag geef ik uw medewerkers en de familie hier handreikingen in.

 

Communicatie

Ik ervaar zelf communicatie als levenswerk. Oftewel: je bent nooit uitgeleerd.
Daar waar mensen samenwerken en voor mensen zorgen zal altijd aandacht mogen zijn voor communicatie.
Het woord communicatie betekent letterlijk verbinding. Op het moment dat  de communicatie niet lekker verloopt is er dan ook vaak sprake van een verbindingsprobleem.
Vanuit deze visie lever ik graag een bijdrage aan open communicatie binnen uw organisatie.

Teambuilding: van individu naar collectief

Verliezen doe je als individu; winnen doe je als team. Wat heeft dit team nodig om een goede basis te zijn voor elkaar en voor hen aan wie zorg gegeven moet worden?

Coaching / begeleide intervisie: zorgen voor een ander vraagt om zorgen voor jezelf

Individuele coaching: afstand nemen van de dagelijkse praktijk en handvatten aangereikt krijgen om verandering aan te brengen in die praktijk. Op deze wijze kan er ook in groepen gewerkt worden met gebruik van de methode van begeleide intervisie.

Theater in de zorg: bemoeitheater, speciale gelegenheden, zusterzorgpakket

Als u op een geheel andere wijze uzelf en/of uw medewerkers wilt verrassen, bied ik u graag mijn theaterkwaliteiten aan. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld:
Bemoeitheater: in overleg worden scenes gemaakt die voorgespeeld worden. Medewerkers mogen aangeven wat er anders kan of moet. Deze aanwijzing wordt vervolgens uitgespeeld en leidt tot verdere interactie.
Workshop gecombineerd met scenes waarin het thema theatraal belicht wordt.

Zus en Zo: twee dames met de ziekte van Alzheimer die op humoristische wijze gebeurtenissen uit het leven in de instelling met elkaar bespreken.
De Tillies: een zusterzorgpakket als verwendag voor uw verzorgenden. Zie www.detillies.nl

De ervaring leert dat theater het hart van mensen raakt en daarmee een effectief leermiddel is.